Prieteni & Invitati

Ce este participarea mobilă?

4 Mar , 2015  

Titi este din Reşiţa, ca şi mine. Am cunoscut-o mai bine prin 2005 când am devenit colegi la Studii Europene în Timişoara. Pe atunci era Titiana. De-a lungul timpului am păstrat legătura şi comunicăm pe teme de interes comun. Acum este la Universitatea din Turku, Finlanda şi se ocupă cu cercetare şi inovare la nivel local şi regional cu ajutorul tehnologiei. Dacă sunteţi curioşi să vedeţi cum se implică cetăţenii în luarea deciziilor la nivel local în societăţiile cu grad ridicat de digitalizare dezvoltate şi cum se implică constructiv în rezolvarea problemelor comunității în care trăiesc urmăriți postul următor.

Ce este participarea mobilă?

Participarea mobilă se referă la participarea cetățenilor la diferite aspecte de guvernare urbană folosind tehnologia mobilă, telefoane mobile sau tablete. Cetățenii participă cu ajutorul aplicațiilor pe care le pot instala pe propriul telefon/tabletă, aceasta reprezentând o inovație a participării electronice. Participarea mobilă are la bază o combinație de componente: in acest caz, participarea cetățenilor şi telefoanele mobile (smartphones).

Participarea cetățenilor în guvernarea urbană a luat amploare la sfârșitul anilor 1960. Ideea fundamentală în participarea cetățenilor este că cei care sunt direct afectați de o decizie trebuie incluși în formularea şi implementarea ei. În practică, o mulțime de studii de caz relevă că metodele folosite implică un angajament superficial. Prea des, opiniile cetățenilor sunt colectate prea târziu, când planul este in stadiul final şi când ideile de îmbunătățire a planului pot avea doar un rol marginal. În numeroase ţări, responsabilii pentru planificare urbană (autoritățile locale) sunt mandatați prin lege a-i include pe cetățeni. Participarea civică poate îmbunătăți considerabil un plan atunci când cetățenii (cei cu experiență dobândită informală dobândită) şi planificatorii urbani (cei cu experiență formală în domeniu) colaborează, schimbă idei şi învață reciproc, planul devine mai diversificat pentru a acomoda cerințele şi dorințele unui număr mai larg de cetățeni. Planificatorii urbani au folosit metode precum consultările publice, paneluri de cetățeni, conferințe, cu scopul de a ajunge la un consens, sau chestionare pentru a solicita opiniile cetățenilor. Aceste metode au o serie de dezavantaje: de exemplu reprezentativitatea, medotedele nu sunt considerate atractive de către cetățeni, lipsa de interes, bariere organizatorice (cetățenii nu ajung la o anumită locație, la momentul când se desfășoară o consultare publică) sau durata lunga de colectare a inputului .

Odată cu introducerea tehnologiilor de informare şi comunicare, planificatorii urbani au la îndemână un set mai detaliat de instrumente. Primele încercări de a utiliza sisteme informatice geografice GIS pentru participare urbană au eșuat, deși prezentau un potențial ridicat. Aceste sisteme au avut un grad ridicat de complexitate, ele fiind inițiate şi utilizate în primul rând pentru experții in domeniu. În primă fază, cetățenii nu dețineau aptitudinile digitale de a utiliza GIS. Treptat însă, aceste aptitudini s-au dezvoltat când tot mai mulți cetățeni au avut acces la computer şi internet. Majoritatea informațiilor erau deja existente în GIS, iar cetățenii le puteau accesa pentru a se informa și pentru a-şi forma opinii bazate pe date concrete. Următorul pas a fost crearea informațiilor de către cetățeni, de cele mai multe ori acestea fiind compatibile cu unele date deja existente.

Participarea mobilă a pornit de la SeeClickFix, o aplicație de mobil care sprijină colaborarea dintre primării şi cetățeni. După ce descarcă şi instalează aplicația pe mobil, orice cetățean poate trimite o solicitare primăriilor partenere. Solicitările constau, de exemplu, în poze etichetate cu informații geografice transmise in sistemul back-office al primăriei. Astfel, resursele primăriei sunt direcționate pentru a repara șosele, stâlpi de electricitate, coșuri de gunoi, ori graffiti, răspunzând astfel la solicitările publicului. Participarea mobilă completează setul de metode de participare civică, fără intenţia de a le înlocui pe cele existente. În special pentru tinerii adulți, participarea mobilă este considerată ca fiind atractivă, mai ales dat fiind faptul că acestia sunt subreprezentați în metode tradiționale de participare, cum ar fi consultările publice.

Participarea mobilă aduce cu sine o transformare majoră în relațiile dintre autorități şi cetățeni, şi anume accesibilitatea: fiindcă telefonul e mereu cu noi, avem acum posibilitatea de a contribui la măsuri concrete pentru comunitate “din mers”. Nu trebuie sa participăm la dezbateri publice într-un anumit loc si moment, ci fiecare poate participa în funcție de timpul liber pe care îl are fiecare.

Participarea mobilă ajută la argumentarea ideilor cetățenilor cu date concrete. Dacă pană nu de mult cetățenii puteau exprima opinii, acum aceștia pot susține aceste opinii cu date concrete. Smartphonurile au o serie de senzori precum camera, microfonul, GPS sau, accelerometru. Există şi o serie de senzori care pot fi atașați telefonului, astfel capacitățile sale se extind pentru a măsura, printre altele, aerosolii din aer.

Următoarele exemple arată cum diferite aplicații includ publicul in guvernarea urbană:

CycleTracks – colectează, prin utilizarea GPS-ului, rutele bicicliștilor în San Francisco, folosindu-le în modele de simulare pentru planificarea transportului.

VTT Centrul Tehnic de Cercetare din Finlanda – a realizat obiecte 3D pe baza planurilor arhitecturale ale clădirilor propuse. Câand cetățenii se află in locația respectivă, aceștia pot vedea prin camera mobilului cum clădirea propusă se potrivește cu mediul înconjurător.

Zoner este o aplicație folosită în Statele Unite. Pentru orice perimetru din New York, aplicația redă codul de zona valabil, astfel ca cetățenii sunt informați asupra ce poate fi construit.

WideNoise colectează probe de poluare fonică din mediul înconjurător, pe care le ilustrează pe o hartă interactivă. Probele de sunet sunt colectate cu ajutorul microfonului.

StreetBump este o aplicație care, odată instalată, detectează automat diferenta de înălțime. Când loveşti maşina într-o groapă, aplicația înregistrează datele cu ajutorul accelerometrului şi GPS-ului. Aplicația trimite înregistrarea departamentului de întreținere, necesitând efort minim din partea utilizatorului.

iSPEX monitorizează aerosolii în Olanda, iar datele sunt folosite, printre alții, de Institutul National de Sănătate Publică şi Mediu. Datele sunt colectate cu ajutorul unui dispozitiv auxiliar atașat telefonului.

Participarea mobilă trebuie dezvoltată ținând cont de incluziune: toți cetățenii trebuie să  primească șansa de a participa. Planificatorii urbani au la îndemână un set de mijloace de participare, folosindu-le în funcție de situație şi tipul de input al cetățenilor. De exemplu, Textizen este un serviciu SMS implementat în Philadelphia cu scopul realizării planului master pentru 2035 . Afișe amplasate în stațiile de transport în comun îndeamnă cetățenii să trimită un SMS prin care să răspundă la o întrebare de pe afiș. Planificatorii urbani trimit întrebări suplimentare cetățenilor, creând astfel un dialog substanțial care contribuie la rezolvarea nevoilor cetăţenilor din urba respectivă.

În perspectivă, participarea mobilă precum şi alte servicii digitale fac parte dintr-o viziune a viitorului urban „oraşului inteligent” (smart city) : orașe inteligente cele care folosesc tehnologia pentru  confortul cetățenilor şi pentru promovarea competitivității orașelor.

M-aş bucura să vă aud părerile despre participarea mobilă. Ați participa dacă o asemenea aplicație ar fi disponibilă?
Titi Ertiö este geograf, doctorand în sociologie economică şi cercetător de proiect pasionat de potențialul tehnologiei de a rezolva probleme complexe. Tweets @TitiErtio

, , , , , ,Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *