Oportunitati

Stagii de practică la Parlamentul European

19 Mar , 2015  

Parlamentul European declară deschisă perioada de înscriere pentru stagiile de practică prin intermediul cărora aveți ocazia să aflați mai multe despre ce este Parlamentul European și cu ce se ocupă acesta. Programele disponibile sunt:

 1. Stagii de practică pentru absolvenți de studii superioare – General sau Jurnalism (Bursele Schuman)

Candidații trebuie:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau unei țări candidate;
 • să aibă cel puțin 18 ani în momentul în care începe stadiul;
 • să stăpânească la nivel avansat una din limbile oficiale ale Uniunii Europene;
 • să nu fi beneficiat de un stagiu de practică sau un loc de muncă plătit pentru mai mult de patru săptămâni consecutive din bugetul Uniunii Europene.

Aceste stagii sunt acordate pentru o perioadă de cinci luni, care nu poate fi prelungit.

 1. Training placements

Parlamentul European oferă tinerilor care au absolvit ciclul liceal, sau care au absolvit un curs mai mare sau tehnic la un nivel echivalent, posibilitatea de a efectua plasamente de formare. Se acordă prioritate tinerilor care trebuie să efectueze un stagiu de formare ca parte a cursului lor de studiu, cu condiția să fi împlinit vârsta de 18 ani până în prima zi a plasamentului.

Perioada de formare este cuprinsă între 1 și 4 luni, cu posibilitatea unor excepții.

 1. Stagii de practică pentru persoanele cu dezabilități

Scopul principal al acestui program este de a oferi unui număr de persoane cu dezabilități o experiență profesională semnificativă și de valoare, precum și o oportunitate de a se familiariza cu activitățile Parlamentului European.

Aceste stagii sunt deschise atât absolvenților de universități ori instituții echivalente, cât și persoanelor ale căror calificări sunt sub nivelul universitar. Aceste stagii sunt acordate pentru o perioadă de cinci luni, care nu poate fi prelungită.

 1. Stagii de traducere pentru absolvenții de studii superioare

Candidații trebuie:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau o țară candidată;
 • să fie peste 18 ani de la data de start de stagiu;
 • să fi obținut, înainte de termenul limită de depunere a cererilor, o diplomă universitară în urma unui curs de studiu cu o durată de cel puțin trei ani;
 • să cunoască la perfecție una din limbile oficiale ale Uniunii Europene sau limba oficială a unei țări candidate și a nivel avansat alte două limbi oficiale ale Uniunii Europene;
 • să nu fi beneficiat de un stagiu sauun loc de muncă plătit pentru mai mult de patru săptămâni consecutive din bugetul Uniunii Europene.

Stagiile de traducere sunt acordate pentru o perioadă de trei luni. În mod excepțional, ele pot fi extinse pentru încă o perioadă maximă de trei luni.

 1. Translation training placements

Candidații trebuie:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau o țară candidată;
 • să fie peste 18 ani de la data de start de stagiu;
 • să cunoască la perfecție una din limbile oficiale ale Uniunii Europene sau limba oficială a unei țări candidate și a nivel avansat alte două limbi oficiale ale Uniunii Europene;
 • să nu fi beneficiat de un stagiu sau un loc de muncă plătit pentru mai mult de patru săptămâni consecutive din bugetului Uniunii Europene.

Stagiile de traducere sunt acordate pentru o perioadă de trei luni. În mod excepțional, ele pot fi extinse pentru încă o perioadă maximă de trei luni.

 1. Interpreți pentru conferințe

Dacă ai deja o calificare în interpretare de conferință, atunci ar trebui să iei în considerare aplicarea pentru un test de acreditare sau un concurs deschis.

Direcția Interpretare a Parlamentului European nu oferă instruire de bază pentru lingviști care doresc să se specializeze în interpretare de conferință, deoarece în conformitate cu principiul subsidiarității aceasta este responsabilitatea autorităților naționale din statele membre.

Pentru mai multe informații referitoare la aceste programe, găsești aici.

, ,Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *